יום ב', ה’ בתמוז תשע”ח

כולנו נולדנו חופשיים, שווים בערכנו ובזכויותנו כבני אדם. כולנו ניחנו בתבונה, במחשבה ומצפון. לפיכך עלי לנהוג בכבוד וברוח של רעות אדם לאדם. ניתן יחס שווה לכל אחד. נקבל כל אחד כפי שהוא ולא נשפוט על פי מראה או יכולת. נקבל בהבנה שכל אחד שונה ופועל בהתאם ליכולתו. כולנו זכאים לחרות הדעה, הביטוי והמעשה. לפיכך עלי להקפיד על יחס של הערכה ונימוס כלפי האחר, ושמירה על זכויותיו. נאפשר לכל אחד להביע את דעתו, גם כשהיא שונה מדעתי. נקשיב לדברי האחר ונתייחס לדבריו מבלי לבייש ולהעליב אותו. הפנייה אל תלמיד או מורה תיעשה בצורה מנומסת. לא נתפרץ ולא נקטע באמצע שיחה. נקפיד להתנגד בנימוס. כולנו זכאים לחיים בבטחה ללא ניצול, השפלה והתאכזרות. לפיכך עלי לתמוך, לעודד ולסייע. יש לשמור על המרחב האישי. יש לשלוט על התגובות בשעת כעס. אין לפגוע בגופו של האחר. אין לפגוע ברכוש הזולת וברכוש הציבורי. אין להשתמש באלימות פיזית ומילולית. לא לנצל: לא נדרוש דבר מה שאינו שייך לנו. לא לאיים על האחר. אסור לעשות חרם על ילדים. נציע ונגיש עזרה למי שזקוק לה. נתעניין ונבקר תלמיד חולה. לכולנו יש חובות כלפי החברה, קיומן מאפשר לנו התפתחות חופשית וביטוי עצמי. לפיכך עלי לנהוג בהתאם לכללים ולחובות החברה. כל אחד ואחת יתרום את חלקו בבית הספר בצורה הטובה ביותר. נשמור על חוקי וכללי המשחק בהפסקה. נשמור על חוקי בית הספר. כל אדם זכאי לחינוך. החינוך יכוון לפיתוחה המלא של האישיות ולטיפוח יחס של כבוד לזכויות האדם. לפיכך עלי לשמור ולקיים אמנה זו. נקיים את החובות כמו שאנו שומרים על הזכויות.

 
 
אודות
מידע להורים  
ארכיון  
דף החודש
מרחבי כיתות
חברת הילדים
הנהגה בית ספרית
תחומי דעת
כתבו עלינו
תשלומים
ספריה
ארכיון כללי