בית ספר עמית - רעות

בית ספר עמית רעות

משנכנס אדר מרבים בשמחה

אודות

התקנון המעודכן - 2009

כותרת הכתבה

תעודת זהות- בית ספר "עמית"

דף החודש

דף חודש מרץ

דף חודש פברואר

דף חודש ינואר

דף חודש דצמבר

חברת הילדים

שאלון "אקלים בית ספרי"

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA