בית ספר עמית - רעות

בית ספר עמית רעות

אודות

התקנון המעודכן - 2009

כותרת הכתבה

תעודת זהות- בית ספר "עמית"

דף החודש

דף חודש יוני

דף חודש מאי

שבת שלום

דף חודש אפריל

דף חודש מרץ

דף חודש פברואר

דף חודש ינואר

דף חודש דצמבר

חברת הילדים

שאלון "אקלים בית ספרי"

ספריה

פעילות הספרייה תשע"ח

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA